خانه / بایگانی برچسب: دانشگاهی

بایگانی برچسب: دانشگاهی

خرید پاورپوینت فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه)

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی، شما با جستجوی پاورپوینت فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه) وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی (پاورپوینت فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه))شما را در رسیدن …

ادامه مطلب

خرید پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمای آموزش مطالعات اجتماعی

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی، شما با جستجوی پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمای آموزش مطالعات اجتماعی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی (پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمای آموزش مطالعات اجتماعی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمای آموزش مطالعات …

ادامه مطلب

خرید پزوپوزال بررسی ویژگی های سازگاری انگیزش و خود ادراکی در دانش آموزان دوره متوسطه

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی، شما با جستجوی پزوپوزال بررسی ویژگی های سازگاری انگیزش و خود ادراکی در دانش آموزان دوره متوسطه وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی (پزوپوزال بررسی ویژگی های سازگاری انگیزش و خود ادراکی در دانش آموزان دوره متوسطه)شما را در رسیدن …

ادامه مطلب

خرید پروپوزال بررسی مشکلات و اختلالات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی، شما با جستجوی پروپوزال بررسی مشکلات و اختلالات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی (پروپوزال بررسی مشکلات و اختلالات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط)شما را …

ادامه مطلب

خرید پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان در دانش آموزان دوره متوسطه

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی، شما با جستجوی پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان در دانش آموزان دوره متوسطه وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی (پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان در دانش آموزان دوره متوسطه)شما را در رسیدن …

ادامه مطلب

خرید پروپوزال بررسی ارتباط ساخت های اشتقاقی و رده شناسی زبانی در پدیده ی دو زبانگی در دانش اموزان دوره ابتدایی

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی، شما با جستجوی پروپوزال بررسی ارتباط ساخت های اشتقاقی و رده شناسی زبانی در پدیده ی دو زبانگی در دانش اموزان دوره ابتدایی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی (پروپوزال بررسی ارتباط ساخت های اشتقاقی و رده شناسی زبانی در …

ادامه مطلب

خرید پاورپوینت ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی، شما با جستجوی پاورپوینت ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی (پاورپوینت ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم)شما را در رسیدن …

ادامه مطلب

خرید نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی، شما با جستجوی نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی (نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی

ادامه مطلب

خرید نمونه طراحی فعالیت برای یادگیری مشارکتی

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی، شما با جستجوی نمونه طراحی فعالیت برای یادگیری مشارکتی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی (نمونه طراحی فعالیت برای یادگیری مشارکتی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند نمونه طراحی فعالیت برای یادگیری مشارکتی

ادامه مطلب

خرید دانلود جزوه الکترونیک صنعتی

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی، شما با جستجوی دانلود جزوه الکترونیک صنعتی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی (دانلود جزوه الکترونیک صنعتی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند دانلود جزوه الکترونیک صنعتی

ادامه مطلب